درخواست تعمیرات ( تکمیل فیلدهای ستاره دار ضروری میباشد.)
لطفا مشخصات و آدرس را بطور کامل وارد کنید. پس از ثبت درخواست، همکاران ما جهت هماهنگی با شما تماس خواهند گرفت. متشکریم
 
 آدرس مرکز تعمیرات مشهدسرویس: مشهد، بلور دستغیب ، بیستون 4(پیام 14)، پلاک 13 31501-051 داخلی 106 09050363844